Röntgentechniek

Het is van groot belang voor de diagnose en de beste uitslag bij screening (HD-A) dat de röntgenfoto's correct en exact worden genomen.

  • De hond en het het bekken dienen kaarsrecht te liggen
  • De heupkoppen dienen goed ingedraaid te zijn

HD foto hond

Als de hond iets scheef op de röntgentafel ligt, dan is het schaduwbeeld van de meest bij de tafel liggende kom meer ovaal- dan cirkelvormig en tekent zich ondieper af. Daarnaast wordt de heupkop als het ware uit de kom geprojecteerd. De waardering van de heup is daardoor slechter dan de hond verdient (zie RX: het midden v.d. heupkop die binnen de rand van de kom moet vallen valt daardoor er buiten en de hond heeft alleen daardoor al een onverdiende HD-C i.p.v. HD-.A:

HD foto hond

Als de dijbenen niet goed gestrekt naar achteren liggen, maar iets naar binnen gedraaid zodat de knieschijf niet midden op het dijbeen geprojecteerd is, dan lijkt de kop te weinig binnen de kom te liggen (zie RX). Hierdoor zou de hond ten onrechte verdacht worden van een slechte aansluiting, onvoldoende diepe kommen (middelpunt/ centrum van heupkop ligt buiten de heupkom geprojecteerd) en een slechte Norbergwaarde scoren. De correcte positionering (rechter foto) toont het verschil aan:

HD foto hond

Worden de poten te weinig gestrekt dan kan het kapsel wat ontspannen zijn, waardoor de koppen makkelijker buiten de kommen gedrukt worden.

Als de hond weinig spierspanning heeft, dan kunnen de koppen wat meer buiten de kommen komen te liggen dan bij opnamen waarbij een normale spierspanning is. Dit geldt met name als de röntgenfoto's onder algehele narcose worden gemaakt en niet voor de veelal gebruikte sedatie (het roesje).

Terug naar Röntgenologie