Heupdysplasie hond

Heupdysplasie (HD) hond

Heeft uw hond zichtbaar problemen met lopen, of zelfs pijn? Veel honden krijgen te maken met heupdysplasie in de opbouwfase of krijgen op latere leeftijd klachten door heupdysplasie. In onze praktijk behandelen wij dagelijks de oorzaken en gevolgen van heupdysplasie, bij zowel jonge als oude honden.
Naast medicatie, bewegingsaanpassing, gewichtsreductie bieden operaties (bijvoorbeeld standcorrectie bij beginnende heupdysplasie) perfecte mogelijkheden om het probleem heupdysplasie aan te pakken.

Heupdysplasie is een afwijking van het heupgewricht en komt zeer vaak voor in verschillende gradaties, variërend van slechte aansluiting van heupkop/-kom tot en met ernstige artrose

Oorzaak

Erfelijk, edoch milieufactoren als voeding, overgewicht, excessieve beweging tijdens de groeifase kunnen bevorderlijk zijn voor het tot uiting komen van HD

Diagnose

Naast een goed klinisch onderzoek is een correct uitgevoerd röntgenonderzoek en exacte juiste diagnose noodzakelijk voor een juist behandelplan. Een scheef liggend bekken en niet goed ingedraaide koppen onder verdoving leiden tot slechte röntgenresultaten en een onjuist behandelplan.

De behandeling

De behandeling van HD is afgestemd op de ernst ervan.

Conservatieve behandeling
Rechtlijnige beweging en spierbevorderende injecties, mogelijk gecombineerd met
ontstekingsremmers en pijnstillers.

Standcorrectie – Pectineus myectomie
Standcorrectie van de achterbenen via het verwijderen van een spier (musculus pectineus) aan de binnenzijde van het achterbeen is onze favoriete methode. Met onze operatiemethode wordt de spier (musculus pectineus) niet doorgesneden maar in zijn totaliteit verwijderd vanaf het bekken tot aan de knie. Door de verbeterde stand drukken de krachten, de heupkop dieper de kom in, waardoor het heupgewricht beter functioneert en er minder pijn (of geen pijn) is. De hond loopt beter, krijgt een betere bespiering en het geheel krijgt een positief verloop. Deze behandeling van heupdysplasie heeft uitstekende resultaten. Zowel bij opgroeiende honden met milde/ernstige HD, als ook oudere honden met al ernstige artrose. Technisch voor de hond niet ingrijpend, revalidatie zeer gemakkelijk. Behandeling mislukt nooit.

Bekkenkanteling

Als standcorrectie via voorgaande operatie niet haalbaar is. En liefst als het een eenzijdige heupdysplasie betreft. Risico voor hond, alsmede revalidatie, stuk zwaarder.

Heupkopresectie

Nogal een goede oplossing bij een deformerende heupkop ten gevolge van Calve Leg Perthes syndroom. Goed te doen bij tot middelgrote rassen.

Heupprothese

Als bovenstaande mogelijkheden geen oplossing zouden bieden is dit een mogelijkheid. Om een juiste behandeling te kiezen is een zeer correcte röntgenfoto van de heupen noodzakelijk. Zoals eerder vermeld, een foto in een niet verdoofde toestand, met goed ingedraaide heupkoppen en een kaarsrecht gepositioneerd bekken.

Een niet juiste fototechniek geeft aanleiding tot een verkeerde behandeling. Soms wordt ten onrechte een bekkenkanteling uitgevoerd, terwijl bij een juiste röntgentechniek zal blijken dat een goed bewegingsadvies met spierversterkers en mogelijk een kuurtje ontstekingsremmers voldoende zijn.

Terug naar orthopedie
Terug naar boven