Traumachirurgie

Trauma

Verkeersongelukken (aanrijdingen), een val van grote hoogte (bijvoorbeeld flat), een stok in de keel krijgen met spelen of vechtpartijen etc. geven kans op verwondingen, beenbreuken, inwendige schade (middenrif scheur/inwendige bloeding) en vereisen onze multifunctionele traumatologische aanpak:

  1. Het dier buiten levensgevaar brengen, beademen, infusen en behandeling van inwendige bloedingen etcetera.
  2. Inventariseren schade aan het bewegingsapparaat, röntgenonderzoek wervelkolom, beenbreuken etcetera.
  3. Opname, intensive care.
  4. Zo nodig aanvullende wondbehandeling, en behandeling van fracturen, gewrichten etcetera.

Bandy kwam na een aanrijding met spoed helemaal uit Zoetermeer naar onze kliniek om een adequate behandeling te kunnen krijgen van een dierenarts. We hebben hem geopereerd en opgenomen voor intensieve wondbehandeling en verdere revalidatie van de achterpoten.

Terug naar chirurgie
Terug naar boven