Plastische chirurgie

 • Huidtumoren
 • Tumoren in dieper gelegen weefsels
 • Dermoïd sinus operatie hond
 • Teelbalrepositie
 • Staartamputatie
 • Oorstandcorrecties
 • Ooglidcorrecties

Huidtumoren

Huidtumoren

 • Histiocytomen
 • Mastocytomen
 • Atheromen

Tumoren in dieper gelegen weefsels

Tumoren in dieper gelegen weefsels

 • Lipomen (vetgezwel onder de huid)
 • Hemangiomen, hemangiosarcomen
 • Borstkanker uitgebreide mammalijsten in combinatie met sterilisatie (2 in 1)

Dermoïd sinus operatie hond

Dermoïd sinus operatie hond

Sinus (dermoïd sinus) komt voor bij de Rhodesian Ridgeback. De dermoïd sinus is een aangeboren, erfelijke afwijking. Het is te vergelijken met een open ruggetje bij baby’s. Tijdens de embryonale fase treedt er een scheiding op tussen de cellen die het ruggenmerg vormen en de cellen die later de huid vormen. Bij pups gaat er tijdens die scheiding iets mis waardoor er een verbinding blijft bestaan tussen de huid en het ruggenmerg door middel van een ‘tunneltje’ (fistel). Als men de sinus niet opereert kan er een ontsteking of verdikking ontstaan. Ook kan er een afwijking in het ruggenmerg optreden waardoor er verlammingsverschijnselen ontstaan. De ingreep is niet bijzonder zwaar en het herstel verloopt, met de juiste nazorg, meestal voorspoedig. Als het lukt om de hele sinus te verwijderen, genezen de pups volledig.

Teelbalrepositie

Teelbalrepositie

Door normale positie te herstellen worden secundaire problemen (gevaar voor tumorvorming, prostaatproblemen, gedragsproblemen) voorkomen. De hond is weer “compleet”. Geadviseerd wordt om niet met deze hond te fokken, gezien het feit dat er aanwijzingen zijn dat deze afwijking erfelijk is.

Teelbalcorrectie: operatief ingrijpen zeer succesvol.

Staartamputatie

Staartamputatie

Indicatie

 • Sommige honden slaan de staartpunt onophoudelijk kapot of eten voortdurende aan het eind v.d. staart (automutilatie).
 • Een niet genezende breuk van de staart.
 • Tumor van de staart.

Zonder deze indicatie is staartamputatie ethisch niet meer aanvaardbaar.

Oorstandcorrecties

Oorstandcorrecties

Oorstandcorrecties bij niet goed hangende en niet goed staande oren.

Ooglidcorrecties

Ooglidcorrecties

Van groot belang is, dat de abnormale stand van het ooglid exact op maat, maar ook uit esthetisch oogpunt, onzichtbaar zonder litteken wordt gecorrigeerd. Een scherpe snede en een goed timmermansoog en heel dun hechtdraad maakt van deze plastisch chirurgische ingreep een schoonheidshoogtepunt.

 • Entropion – naar binnen krullen van ooglidrand.
 • Ectropion – naar buiten krullen / hangen van het ooglid.
 • Hordeolum – ontsteking van kliertje in ooglidrand.
 • Ooglidtumor of verwonding van ooglidrand zijn professioneel plastisch chirurgisch te verhelpen.
 • Chalazion – Een verstopt geraakt kliertje aan de binnenzijde van het ooglid.
 • Cherry eye operatie.
Terug naar chirurgie
Terug naar boven