Echografie

Echografie is een techniek die gebruikt wordt als diagnostische beeldvorming. Door middel van ultrasone geluidsgolven kunnen weefsels zichtbaar worden gemaakt, waardoor snel, gemakkelijk en non-invasief een diagnose gesteld kan worden.

Bijna alle organen in het lichaam kunnen bekeken worden, ook pezen en vreemde voorwerpen in de darm kunnen in beeld worden gebracht. Om vast te stellen of een dier drachtig is, kan er vanaf 21 dagen dracht met de echo gekeken worden.

Het beeld wordt direct afgelezen op het beeldscherm en kan zo nodig stilgezet worden om structuren beter te bekijken of op te meten. Het uitvoeren van een echo-onderzoek is voor het dier niet pijnlijk, het kan echter wel wat koud of vervelend aanvoelen. Het is noodzakelijk dat de dieren stil liggen tijdens het onderzoek. Voor een echo onderzoek van de buik moet de hond of kat op de rug liggen, de buik wordt kaal geschoren om storing in het echobeeld te voorkomen. Met een speciale gel wordt de buik nat gemaakt waardoor de geluidsgolven gemakkelijk in de buik kunnen doordringen.

Indicaties

Dracht

Als een hond 21 dagen drachtig is kan er een echo gemaakt worden om vast te stellen of de hond inderdaad drachtig is. Er wordt gekeken naar vruchtzakjes en vaak zijn daarin ook kleine vruchtjes te zien. Een precieze telling van het aantal pups is haast niet mogelijk. Met echografie bekijk je kleine plakjes van het weefsel, de kans is groot dat je hetzelfde vruchtje meerdere keren bekijkt of dat je vruchtjes mist. Het is wel mogelijk om vanaf 45 dagen dracht een röntgenfoto te maken om het aantal pups te tellen want nu is het skelet-schedel verkalkt.

Bij het vermoeden van een baarmoederontsteking kan de echo uitkomst bieden. De met ontstekingsvloeistof gevulde baarmoeder is goed te zien op de echo.

Blaas

Bij langdurige blaasontsteking is met een echo te zien of de wand van de blaas aangetast is (poliep / tumor) en of er blaasstenen aanwezig zijn.

Milt, lever en nieren

Als er een probleem is met bijvoorbeeld de milt, de lever of de nieren, dan kunnen deze met een echo bekeken worden. Een afwijkende vorm en structuur van de organen kan gevonden worden, wat het stellen van een diagnose vergemakkelijkt. Vaak is verdere aanvullende diagnostiek wel nodig, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek of een röntgenfoto.

Hart

Bij bepaalde hartafwijkingen wordt een echo geadviseerd, om kamers, kleppen en bloedstromen in het hart te bekijken. Dit vergt geavanceerde apparatuur die wij niet bezitten.

Terug naar boven